Legionärssjuka

0 Comments

legionärssjuka

Legionärssjuka, legionella, är en svår lunginflammation som drabbar mellan och personer i Sverige per år. Den smittar genom att man andas in små dr. Hälsa. En äldre man, bosatt i Malmö, har dött i legionärssjuka. Infektion med legionellabakterier kan orsaka allvarlig lunginflammation som kallas legionärssjuka, eller mildare febersjukdom som kallas pontiacfeber. Legionellabakterien är vanligt förekommande i jord och vattensamlingar. Bakterierna kan tillväxa i olika typer av konstruerade vattensystem och där utgöra. I Sverige beräknas minst personer årligen insjukna i legionärssjuka. Le- gionärssjuka är en form av lunginflammation som orsakas av bakterier av familjen Legionella. Av dem som insjuknar dör uppskattningsvis var tionde av sjukdomen. Oftast handlar det om människor med nedsatt motstånds- kraft på grund av. I Sverige har episoder av legionärssjuka inträffat då smittan spreds genom vattenduschning av frukt och grönsaker i livsmedelsbutik i Umeå. Även i Västerås spreds legionellabakterier via en fontän. Det tog ett tag att hitta sambandet mellan stadens fontän och legionärssjuka men då det kunde fastställas. Legionärssjukan är en svår lunginflammation. Sjukdomen drabbar mellan till personer i Sverige varje år. Legionärssjukan smittar genom att man andas in små droppar förorenat vatten. Man behandlar legionella med antibiotika. Legionellabakterier finns vanligtvis i vattensamlingar, som till.

Legionärssjuka - skning

På så sätt överlever den i miljöer som inte annars hade varit möjligt. I vattenprover från bioreningsanläggningen påvisades mycket höga halter av Legionella pneumophila serogrupp 1. Symtom och komplikationer Legionärssjuka yttrar sig som en lunginflammation med oftast hög feber, huvudvärk och muskelvärk. Det finns inget vaccin mot legionärssjukan. Allt innehåll är granskat och godkänt av Vårdguidens redaktion. Vem som helst kan drabbas men det är legionärssjuka

Legionärssjuka - aperture

Smittan kan bl a komma från klimatanläggningar anfuktare eller kyltorn , vattenkranar, duschar och bubbelpooler. Immunsupprimerade och rökare insjuknar lättare och får ofta svårare sjukdom. Däremot kan man minska bakteriens växtmöjligheter genom att se till att varmvatten i vattenledningssystem håller en temperatur på minst 50 grader Celsius överallt — ända ut till tappstället. Undersökning vid legionärssjuka ca 1 sida. Man kan även se om man har legionellabakterien med hjälp av ett urinprov eller ett prov på upphostningar. Smittskyddsläkarnas smittskyddsblad om sjukdomar. I djurstudier är kinoloner något mer effektiva än makrolider. År insjuknade 32 personer varav 2 avled i legionellainfektion. Verktyg Sidor som länkar hit Relaterade ändringar Specialsidor Permanent länk Sidinformation Wikidataobjekt Använd denna sida som referens. Legionellabakterier har i studier visats överleva temperaturer över 70 °C i amöbor.

Video Legionärssjuka

Legionella legionärssjuka

Categories: expressen se nyheter

0 Replies to “Legionärssjuka”