Tddc74

0 Comments

tddc74

TDDC74, Programmering - abstraktion och modellering, 5,5 p / 8 hp /Programming: Abstraction and Modelling/. För: Mat MED Y Yi. Prel. schemalagd tid: Rek. självstudietid: Utbildningsområde: Teknik Ämnesgrupp: Datalogi, Datateknik. Nivå (A-D):B Huvudområde: Datateknik, Datavetenskap Nivå (G1,G2,A): G1. Postadress LinTek, Tekniska högskolan, 83 Linköping Besöksadress Tekniska högskolan, Kårallen, plan 3. Telefon 45 82 thedailyclix.info Plusgiro 79 95 Bankgiro E-post [email protected] Hemsida thedailyclix.info TDDCProgrammering - abstraktion och modellering. Project work for the course TDDC74 at Linköpings University, written by Johan Eckerström and Viktor Deleskog. tddc74

Video Tddc74

Grafik i Racket TDDC74 (1/7) Frame% tddc74 Allt material om kursen finns på dessa www-sidor. Du behöver inte göra projektet med din labbpartner, eller ens någon i din klass men det är ofta praktiskt att jobba med någon med liknande schema, som man ändå naturligt möter åtminstone vid lektioner. Mål Kursens syfte är att studenterna ska utveckla förmåga att representera och lösa problem med hjälp av konstruktioner i datorspråk. Nu finns lösningsförslag till duggorna på sidan för gamla duggor. Prata med din labbass, leta på labbtillfället, och kontakta mig skriv inte upp dig ensam. Allt material finns på kurshemsidan. Budgetår

Categories: nyheter aftonbladet

0 Replies to “Tddc74”