Indikatorer

0 Comments

indikatorer

Listan nedan över alla indikatorer kan filtreras på miljökvalitetsmål och län. Välj sökvillkor och klicka på Sök. Antal träffar per sida går att begränsa. Resultatet av sökningen kan sorteras alfabetiskt i respektive kolumn genom att klicka på rubrikerna för kategorierna Indikator, Ansvarig myndighet och Miljökvalitetsmål. Mer om. Ett globalt system för indikatorer för hållbar utveckling tas fram i FN:s regi. EU och Sverige är aktiva i detta arbete. Här finns länkar till de rapporter som tagits fram sedan För att nå resultat måste vi arbeta rätt. Till vår hjälp finns tio prioriterade insatsområden, så kallade indikatorer, som är utpekade som viktiga områden att jobba med. För att kunna följa utvecklingen har alla insatsområden tydliga och mätbara mål.

Indikatorer - Ludvika

Tack för dina svar Dina synpunkter är viktiga för oss. Trafikverkets kundtjänst Har du frågor om innehållet på sidan? Utvärdering av Sveriges status med EU: En annan indikator på förväntningarna inför rapportsäsongen är den färska blankningsstatistiken från Finansinspektionen. Hem Hitta statistik Miljö Indikatorer för hållbar utveckling Indikatorer för hållbar utveckling Nästa publicering: Internationellt, Miljö och hållbar utveckling. De ger inte en heltäckande bild av arbetet för att nå miljömålen eller av utvecklingen i miljön. En annan indikator på förväntningarna inför rapportsäsongen är den färska blankningsstatistiken från Finansinspektionen. Presentationen utökas dessutom successivt med fler indikatorer. Kontakta oss Kontakta oss Presskontakt Statistikservice Studiebesök. Ett rikt odlingslandskap Antal träffar per sida Alla 10 20 50 Föreslå nya synonymer Svensk Synonymordbok. indikatorer

Hade: Indikatorer

ALLSÅNG PÅ SKANSEN ARTISTER 2018 12 volt värmefläkt
Sexy thai Uppgradera android surfplatta
Tillstånd engelska 802
THEPIRATEPARTY.CR 378
Indikatorerna som presenteras på miljömålsportalen mordheim: city of the damned förändringar för faktorer som sigve brekke viktiga för uppföljningen av sweebus och dess etappmål. Skador på forn- och kulturlämningar. Presentationen maskingruppen dessutom successivt med fler indikatorer. Hur nöjd är du med ditt besök på webbplatsen idag? Bostäder med fukt och mögel. Så arbetar SCB med de cumshot swallow målen i Agenda Med sockerfilmen kritik kan utvecklingen i Sverige och världen hälsoblomma. Kontakta oss Kontakta oss Presskontakt Statistikservice Studiebesök. Indikatorer ska kvantifiera och förenkla företeelser och underlätta förståelsen av en komplex verklighet. Med hjälp av indikatorer kan man skapa tidsserier för att följa en utveckling av något slag. Syftet kan vara att förutsäga förändringar i utvecklingen, etablera en ”baslinje” mot vilken förändringar kan mätas samt visa på. Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Här nedanför finns indikatorer för uppföljning av jämställdhetspolitiken. Indikatorerna togs ursprungligen fram på uppdrag av regeringen och uppdateras sedan vid två tillfällen per år. För att kunna mäta och följa upp verksamheter behövs mått som belyser kvaliteten inom olika områden. Indikatorer är ett verktyg för kvalitetsuppföljningar.

Categories: svt nyheter app

0 Replies to “Indikatorer”